Lions Club Sopot

   
LIONS CLUB SOPOT
jest Klubem męskim, a od 1 lipca 2018 r. stał się Klubem mieszanym. Zaingurował swoją działalność 21 maja 1996 roku.
Organizujemy corocznie aukcję obrazów i innych dzieł sztuki, poprzedzoną występami artystów kabaretów polskich. gromadzone środki przekazujemy do ośrodków, które od lat wspieramy...
PREZYDENT
KLUBU

kadencji 2019/2020/2021

Zbigniew Stojałowski